ندا پرواز
۰۲۱-۸۸۴۵۲۸۸۸

نمایشگاه های مسقط

4 مهر 1398

آغاز نمایشگاه های پاییزه مسقط عمان


تاریخ شروع : 09مهر - 01اکتبر

تاریخ پایان : 19آبان - 12نوامبر


مرکز نمایشگاه های مسقط در عمان مکان مدرن و مناسبی است برای برگزاری نمایشگاه و کنفرانس های مهم که چند سالیست افتتاح شده است.در اینجا لیستی را فراهم آورده ایم از نمایشگاه های پاییزه مسقط :


1. نمایشگاه دست آورد و سازه های تایلندی ( 01-05 اکتبر / 09-13 مهر )
2. نمایشگاه و همایش شهرهای هوشمند و صنایع ( 07-09 اکتبر / 15-17 مهر )
3. نمایشگاه صنایع غذایی و پذیرایی ( 14-16 اکتبر / 22-24 مهر )
4. نمایشگاه آتش ، ایمنی و امنیت ( 21-23 اکتبر / 29مهر - 1آبان )
5. نمایشگاه اقتصاد و نشست منطقه آزاد ( 21-22 اکتبر / 29-30 مهر )
6. نمایشگاه کشاورزی و شیلات ( 24-31 اکتبر / 02-09 آبان )
7. کنسرت GIPSY KINGS فقط یک شب ( 26اکتبر / 04آبان )
8. نمایشگاه فناوری آموزشی و آموزش های حرفه ای ( 27-29 اکتبر / 05-07 آبان )
9. نمایشگاه اقتصادی و سرمایه گزاری ( 28-30 اکتبر / 06-08 آبان )
10. نمایشگاه فرهنگ هند ( 31اکتبر - 02نوامبر / 09-11 آبان )
محل برگزاری نمایشگاه ها