ندا پرواز
021-88452888

کوچه آدامسی و دیوار آدامسی در آمریکا

28 شهریور 1398

کوچه آدامسی واقع در سن لوییس ایالت واشینگتن.

سن لوییس دهکده ای ساحلی است که در جاده ای بین لوس آنجلس و سانفرانسیسکو قرار دارد.

دیوارهای هر دو سوی کوچه با آدامس های جویده شده پوشیده شده است.