ندا پرواز
021-88452888

مرداب پانتانال (PANTANAL)

14 شهریور 1398

معروفیت مرداب: به خاطر حیات وحش و یکی از جاذبه های توریستی مهم برزیل.

مساحت: حدود 195 هزار کیلو متر مربع.

در این منطقه، پستاندارانی مانند سمور غول پیکر (در حال انقراض) نسبت به آمازون بیشتر یافت می شوند.

این مرداب بهترین مکان در تمام قاره آمریکا برای جگوار (پلنگ خالدار آمریکایی) در طبیعت است.

***

Formulator: Gardenia