ندا پرواز
021-88452888

شهر کراتی کامبوج

14 شهریور 1398

کراتی شهری واقع در حاشیه رودخانه مکونگ که اغلب گردشگران برای دیدن گونه کمیابی از دلفین به نام دلفین پوزه کوتاه (دلفین ایراوادی) به این شهر سفر می کنند. شهر را روستاهایی دیدنی و جنگل های بامبو احاطه کرده است.

***

موقعیت کشور کامبوج (Cambodia): جنوب شرقی آسیا

پایتخت: پنوم پن

زبان رسمی: خِمِر

واحد پول: ریل (Riel)

دین: حدود 96 درصد از مردم، بودایی هستند.

تبارها: 90 درصد از تبار خمر، 5 درصد ویتنامی و بقیه از اقوام مختلف هستند.

کشورهای هم مرز با کامبوج: تایلند، لائوس و ویتنام.

***

Formulator: Gardenia